fbpx

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Turyści, którzy zawarli umowę z naszym biurem podlegają dodatkowej ustawowej ochronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG).

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny powstał na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniającej ustawę o usługach turystycznych oraz ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1334).

Fundusz ten ma dodatkowo zabezpieczać klientów legalnie działających biur podróży. Pomyślane jest to tak, że w przypadku niewypłacalności biura koszty sprowadzenia turystów do kraju oraz zwrot wszystkich poniesionych przez klientów wpłat pochodzić mają z dwóch źródeł:

1. Obowiązkowa dla touroperatorów gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa (I filar). W przypadku naszego biura jest to gwarancja ubezpieczeniowa Signal Iduna o numerze M 519667  ważna do 26 kwietnia 2022 r. Więcej informacji na ten temat w zakładce: O biurze.

2. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar).

Jeśli w przypadku niewypłacalności touroperatora nie wystarczy środków z pierwszego filaru (gwarancja ubezpieczeniowa), to brakującą kwotę uzupełni Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci legalnie działających biur podróży zyskują gwarancję pełnego zwrotu wpłaconych należności w przypadku niewypłacalności biura podróży.

Od dnia 26 listopada 2016 r., zgodnie z wymienioną wyżej ustawą i późniejszymi rozporządzeniami, mamy obowiązek pobierać od klientów i odprowadzać do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego następujące składki:

a) za imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego: 15 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
b) za imprezy turystyczne na terytorium państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego: 13 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
c) za imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego: 10 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
d) za imprezy turystyczne na terytorium krajów mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także za imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprezy zagranicznej turystyki przyjazdowej: 0 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy.

Wyprawy dla koneserów

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, zobacz.

Informacji można zasięgnąć też w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, tel. 85 66 54 488.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opinie o naszym biurze

Najnowsze komentarze

Newsletter

Zapytaj o ofertę